สินค้า

ซิลิโคน (Silicone Product)

 

      ซิลิโคน เป็นสารโพลิเมอร์ ที่ประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ซึ่งมีคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และซิลิคอน เป็นองค์ประกอบหลัก

ผลิตภัณฑ์ซิลิโคนของเรา

    มีความทนทานต่อความร้อน แสงแดด ความชื้น และสารเคมี

    มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเนื้อสัมผัส นุ่มลื่น และซึมซับได้อย่างดีเยี่ยม

    เป็นสารหล่อลื่นที่ดี มีอายุการใช้งานนาน สามารถใช้งานได้หลายการใช้งาน

    สามารถย่อยสลายด้วยกระบวนการทางเคมี 

    มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความเสถียรในเรื่องคุณภาพ