สินค้า

ดินเบาจากซากฟอสซิล (Diatomaceous Earth)


ดินไดอะตอม

    ดินเบา จากซากฟอสซิล (DE)เป็นแร่ธาตุตะกอนที่เกิดขึ้นจากโครงกระดูกของไดอะตอม

    ไดอะตอมเป็นซากของสาหร่าย และสัตว์ขนาดเล็ก โดยมีแหล่งกำเนิดมาจากน้ำทะเล และน้ำจืด

    การวิจัยทางวิชาการพบว่า เมื่อดินเบาเกาะไปบนผิวของแมลงจะดูดซับน้ำ และน้ำมันบนผิว ทำให้แมลงแห้ง และตายไปในที่สุด จึงเป็นการจำกัดแมลงด้วยกลไกทางชีวภาพ ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน

    ดินเบามีขนาดอนุภาคเล็กมาก มีความพรุนสูง และเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จึงไม่ทำปฎิกิริยากับสารอื่นๆ จึงเป็นวัสดุที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้กรอง ดูดซับ เพิ่มความเข้มข้น และขัดเงาได้ดีอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ตัวผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้หลากหลาย การใช้งาน ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีความเสถียรในเรื่องคุณภาพ