สินค้า

สารลดฟอง (เกรดอาหาร, เกรดอุตสาหกรรม)

 

   เป็นสารลดฟอง ชนิดผลิตภัณฑ์ซิลิโคน มีทั้งหมดที่ใช้ในอาหาร และอุตสาหกรรม สำหรับควบคุมปริมาณฟองในระบบที่เป็นน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

    ลด และป้องกันการเกิดฟองในขบวนการ การผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

    สามารถผสมน้ำได้ จึงง่ายต่อการใช้งาน

    มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง แม้ใช้ในปริมาณน้อย

    ทำงานได้ดี แม้ในสภาวะแวดล้อมในสภาพที่เป็นกรด และด่างสูง และมีแสงแดดแรง

    มีความเสถียรในเรื่องคุณภาพ และใช้งานได้หลากหลาย