สินค้า

สารโพรพิลีนไกลคอล (Propylene Glycol Product)

 

โพรพิลีนไกลคอล มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลาย ช่วยให้ส่วนผสมละลายเข้ากับสารตัวอื่น ในขบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของเรา

    คุณสมบัติรักษาความเสถียรภาพ และช่วยให้ผลิตภัณฑ์ มีจุดเยือกแข็งที่ต่ำลง และควบคุมอุณหภูมิให้คงที่

    มีคุณสมบัติเป็นตัวกระทำอิมัลชันช่วยในการผสมส่วนผสมหลายๆอย่างให้เข้ากัน

    คุณสมบัติเป็นสารดูดความชื้นช่วยดึงดูดให้ความชุ่มชื้นในส่วนผสมนานยิ่งขึ้น

    ผลิตภัณฑ์มีมาตราฐานที่เทียบเท่า และได้รับการรับรองจาก United States Pharmacopeia (USP) และ European Pharmacopoeia (EP)