สินค้า

Nano Products

 

   Silver Nano คืออนุภาคขนาดเล็กของโลหะเงินบริสุทธิ์ ขนาดอนุภาคของนาโนซิลเวอร์นั้นเล็กกว่า 100 นาโนเมตร (หรือเล็กมากกว่าลูกเทนนิสถึง1ล้านเท่า) จุดเด่นของซิลเวอร์นาโน คือ ความสามารถในการกำจัดและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยเฉพาะแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นและโรคไม่พึ่งประสงค์ ในปัจจุบันได้มีผู้ผลิตสินค้าหลายรายนำจุดเด่นด้านการกำจัดและยับยั้งเชื้อโรคของซิลเวอร์มาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น

     Gold Nano คริสตัลทองคำที่เป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% (24K)ผลิตด้วยกระบวนการ Sustainable Green Nanotechnology ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคณะผู้วิจัย ยังไม่มีใครผลิตคริสตัลทองคำบริสุทธิ์ในลักษณะเดียวกันนี้ได้ ทั้งในและต่างประเทศ มีรูปร่างเป็นแผ่นกลม หกเหลี่ยม สามเหลี่ยมยอดตัด หรือรูปหลายเหลี่ยมอื่น ๆ ที่มีขนาด 1-50 ไมโครเมตร มีความหนา 50-80 นาโนเมตร สามารถกระจายตัวอยู่ในน้ำ หรือในรูปของผงแห้งที่ไม่เกิดการรวมตัวเป็นก้อน (Aggregation) มีผิวเรียบจึงมีความแวววาวของโลหะทองคำชัดเจน และเป็นประกายเมื่อกระจายตัวอยู่ในตัวกลางที่โปร่งแสง (Transparent Media) ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอื่น ทดสอบแล้วว่ามีโอกาสก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวน้อยมาก เช่น น้ำ น้ำมัน หรือเครื่องสำอางเหลวใส